Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

latchontomymind
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
latchontomymind
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viaheavencanwait heavencanwait
Sponsored post
feedback2020-admin
latchontomymind
7344 20e0
Reposted fromEtnigos Etnigos viacatchdimoment catchdimoment

March 23 2018

latchontomymind
latchontomymind
Reposted fromshakeme shakeme viaIrritum Irritum
latchontomymind
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIrritum Irritum
latchontomymind
Zasadniczo żyjemy w czasach obojętności, a otacza nas taka wielka ilość informacji o innych osobach. Jak się chce, można je łatwo zgromadzić. A mimo to naprawdę mało wiemy o ludziach. 
— Haruki Murakami
latchontomymind
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viacatchdimoment catchdimoment
latchontomymind

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viacatchdimoment catchdimoment
latchontomymind
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viacatchdimoment catchdimoment

March 18 2018

latchontomymind
W głowie mam taki burdel, jak nigdy w życiu.
— K.N. Haner - "Koszmar Morfeusza"
latchontomymind
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk

March 13 2018

latchontomymind
9081 dbb5
Reposted fromdusielecc dusielecc viawishlist wishlist
latchontomymind
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viacatchdimoment catchdimoment
latchontomymind
3726 233b
latchontomymind
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
latchontomymind
latchontomymind
Przykro mi zupko, ale znowu przychodzę do Ciebie z pasmem nieszczęść.
— a myślałem, że coś się zmieni w tym jebanym 2018 roku.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaIrritum Irritum
latchontomymind
2261 41a8 500
Reposted fromIrritum Irritum
latchontomymind
0102 cdd8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...