Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

latchontomymind
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viastopme stopme
latchontomymind
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viastopme stopme
latchontomymind
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viacatchdimoment catchdimoment
latchontomymind
6968 1419
latchontomymind
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
latchontomymind
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

August 23 2017

latchontomymind
1307 5876
Reposted fromnoticeable noticeable viaautumn-fall autumn-fall
latchontomymind
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu vialaters laters
latchontomymind
8807 8563
Reposted frombookinistka bookinistka vialaters laters
latchontomymind
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialaters laters
latchontomymind
2968 eb53 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaybeyou maybeyou
latchontomymind
5143 0c98 500
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
4076 9231
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
latchontomymind
latchontomymind
1610 a632
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAinsworthCass AinsworthCass

August 21 2017

latchontomymind
7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadalena badalena
latchontomymind
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viainsatiability insatiability
latchontomymind
7900 079e 500
Reposted from0 0 viasimplyfalling simplyfalling
latchontomymind
6832 f9c7 500
Reposted fromslodziak slodziak viasimplyfalling simplyfalling
latchontomymind
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie viasimplyfalling simplyfalling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl