Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

latchontomymind
W głowie mam taki burdel, jak nigdy w życiu.
— K.N. Haner - "Koszmar Morfeusza"
latchontomymind
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk

March 13 2018

latchontomymind
9081 dbb5
Reposted fromdusielecc dusielecc viawishlist wishlist
latchontomymind
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viacatchdimoment catchdimoment
latchontomymind
3726 233b
latchontomymind
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
latchontomymind
latchontomymind
Przykro mi zupko, ale znowu przychodzę do Ciebie z pasmem nieszczęść.
— a myślałem, że coś się zmieni w tym jebanym 2018 roku.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaIrritum Irritum
latchontomymind
2261 41a8 500
Reposted fromIrritum Irritum
latchontomymind
0102 cdd8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheavencanwait heavencanwait
latchontomymind
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum
latchontomymind
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaheavencanwait heavencanwait
latchontomymind
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
latchontomymind
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viaIrritum Irritum
latchontomymind
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIrritum Irritum

January 18 2018

latchontomymind
0551 19cf
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viawyliczanka wyliczanka
latchontomymind
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawyliczanka wyliczanka
latchontomymind
latchontomymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl