Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaIrritum Irritum
latchontomymind
Skąd siły, by ze wszystkim mierzyć się samemu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaIrritum Irritum

November 02 2017

latchontomymind
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą , nigdy nie będziesz wiedzieć , czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności .
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viaheavencanwait heavencanwait
latchontomymind
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
latchontomymind
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.

October 26 2017

latchontomymind
0402 d7f4
Reposted fromRedPenny RedPenny viaawakened awakened
latchontomymind
3641 d29d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
latchontomymind
3672 16a4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
latchontomymind
3407 fc55
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
latchontomymind
You can love someone so much. But if they don’t want to be saved, nothing will save them. Not even love.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
latchontomymind
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viamyfuckingreality myfuckingreality
latchontomymind
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viaIrritum Irritum

October 08 2017

latchontomymind
9069 aa31 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
latchontomymind
1701 4c9e
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaIrritum Irritum
latchontomymind
Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
0605 40b3

indiejanes:

Camberwell Old Cemetery by Joe Pepper

Reposted fromSkydelan Skydelan viaIrritum Irritum
latchontomymind
Człowiek może się posunąć o wiele dalej, by uniknąć tego, czego się boi, niżby zyskać to, czego pragnie.
— znalezione
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl