Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

latchontomymind
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła.
Brzmiała ona tak:
- Ostatniego dnia na ziemi, osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
4240 0052 500
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viaIrritum Irritum
latchontomymind
2598 3bad
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaIrritum Irritum
latchontomymind
1110 ca72

September 16 2017

latchontomymind
7252 f60e 500
latchontomymind
latchontomymind
1745 c43d
Reposted fromnyaako nyaako viaoldstuff oldstuff
latchontomymind
9338 9ad9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaAinsworthCass AinsworthCass
latchontomymind
latchontomymind
Muszę kupić sobie ładne kieliszki... Bo jak upierdolić się, to upierdolić się z klasą.
— Lisie-piekło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
latchontomymind
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viacatchdimoment catchdimoment
latchontomymind
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”

September 03 2017

4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamarysia marysia
latchontomymind
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaspontaneous spontaneous
6081 541f 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaspontaneous spontaneous
latchontomymind
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty.
Pod jaką ścianą teraz stoję?
— K. Kowalewska "Siedem grzechów głuchych"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
latchontomymind
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viablablablabla blablablabla
latchontomymind
Kiedy ktoś podstawi ci nogę, próbuj wstać. Kiedy ktoś uderzy cię w czuły punkt - porozczulaj się, ale tylko przez chwilę. Kiedy ktoś wyleje na ciebie morze - płyń, jeśli rzuci cię w przepaść - użyj skrzydeł. I choćby ból rozrywał wszystkie twoje komórki i myśli, to nie poddawaj się i walcz. Nawet jeśli dzisiaj wydarzyło się piekło, pamiętaj, że za chwilę może zdarzyć się piękno. Siła jest najbliżej, wystarczy po nią sięgnąć. Siła jest w tobie. W twoim sercu. Naucz się chodzić po ogniu. I nie trać wiary w cuda do ostatniej świeczki.
— K. Kowalewska "Siedem grzechów głuchych"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

August 30 2017

latchontomymind
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viacatchdimoment catchdimoment
latchontomymind
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viaIrritum Irritum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl